OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

 

Obchodní a storno podmínky

 

27.04. 2022

 

1. Provozovatelem ubytovacích služeb je společnost Sdružení Neratov, z. s.​

●     Bartošovice v Orl. h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl. h.

●     E-mail: sdruzeni@neratov.cz

●     Číslo účtu: 1242345399/0800 (Česká spořitelna)

●     IČ: 46456970, DIČ: CZ46456970

 

2. Místo poskytování ubytovacích služeb

Chata Neratov , č.p.  82, Bartošovice v Orlických horách, 517 61, tel: +420 733 740 390     , chata@neratov.cz

 

3. Ceny a služby

Ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena ve vydaném dokladu, například ve faktuře. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v dokladu. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (nepředvídatelné události), změnit dohodnuté podmínky pobytu. Ubytovatel si vyhrazuje právo zaměnit hostovi objednaný pokoj za jiný pokoj ve stejné nebo lepší úrovni ubytování. V den objednání pobytu je zákazníkovi vystaven doklad na zálohu ve výši minimálně 50% celkové ceny splatné do 3 dnů.

 

4. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku ubytovacích služeb kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu na emailovou adresu chata@neratov.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání e-mailu.

•           Do 30 dní před dnem příjezdu - není žádný storno poplatek.

•           1 - 29 dní před dnem příjezdu - storno poplatek je 50% z ceny objednaných služeb.

 

 5. Storno poplatky při zrušení pobytu nebo pronájmu prostor a služeb

Zaplacená záloha bude použita pro uhrazení storno poplatku.

 

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby ze závažných důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho blízké rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich vzniku.

Další podmínky při zrušení pobytu

•           V případě,že bude ubytovací zařízení uzavřeno z nařízení vlády, případně jiných úřadů, bude mít zákazník možnost si svůj pobyt přesunout na jiný termín v průběhu nadcházejících 12 měsíců od nástupu na neuskutečněný pobyt.

•           V případě, že bude ubytovací zařízení uzavřeno ze závažných důvodů z nařízení vlastníka, jako je např. havárie provozu, nemoc personálu apod., ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi žádné storno poplatky, záloha bude vrácena nebo má zákazník možnost si svůj